Neurológia pre prax 6/2012

Časná diagnostika Alzheimerovy nemoci ve světle nových diagnostických kritérií

MUDr. Martin Vyhnálek , Ph.D., MUDr. Kateřina Sheardová, doc. MUDr. Jakub Hort, Ph.D., MUDr. Jan Laczó, Ph.D., Mgr. Tomáš Nikolai

V roce 2011 byla po téměř 30 letech publikována nová diagnostická kritéria Alzheimerovy nemoci (AN) kladoucí důraz na časnou diagnostiku s využitím nejnovějších metod. Kromě demence při AN byla nově definována i diagnostická kritéria časných stadií (preklinické AN a mírné kognitivní poruchy při AN). V článku shrnujeme principy diagnostiky dle nových kritérií a jejich praktický význam. Na závěr připojujeme doporučení pro diagnostiku AN v běžné klinické praxi.

Kľúčové slová: Alzheimerova nemoc, demence, mírná kognitivní porucha, biomarkery, diagnostická kritéria.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Early diagnosis of Alzheimer’s disease in the light of new diagnostic criteria

New Alzheimer´s disease (AD) criteria emphasizing early diagnosis with the use of biomarkers have been published in 2011. Besides the revised criteria for dementia due to AD, the new concept of preclinical AD and of Mild cognitive impairment due to AD has been defined. This paper summarizes the principles of diagnosis according to the new criteria and their practical significance. We propose a diagnostic procedure of AD useful in routine clinical practice.

Keywords: Alzheimer’s disease, dementia, mild cognitive impairment, biomarkers, diagnostic criteria.