Neurológia pre prax 1/2001

Botulotoxin a jeho role v léčbě neurologických onemocnění

MUDr. Petr Kaňovský, CSc.

Botulotoxin A je v neurologické praxi používán systematicky posledních 10 let. Objev terapeutického užití botulotoxinu je považován za zásadní průlom v léčbě neurologických onemocnění do té doby považovaných za neléčitelná nebo velmi obtížně léčitelná. Postupně byla vypracována terapeutická schémata a přesně určeny indikace, ve kterých je botulotoxin A používán. V současné době je hlavním lékem fokálních a segmentálních dystonií a může být s úspěchem použit i při léčbě dystonie generalizované. Kromě toho je velmi účinným lékem spasticity, myoklonu, tiků, faciálních dyskinéz a mnoha dalších neurologických chorob manifestujících se mimovolními svalovými kontrakcemi nebo hypertonem. Kromě neurologie se používá k léčbě oftalmologických a gastroenterologických nemocí, rozšiřuje se jeho použití v kosmetické dermatologii. Kromě botulotoxinu A byl uveden na trh i botulotoxin B, zatím jako lék pro pacienty s vytvořenými protilátkami proti botulotoxinu A.

Kľúčové slová: botulotoxin A, mechanismus účinku, klinické indikace.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť