Neurológia pre prax 1/2012

Bolestivé diabetické neuropatie

prof. MUDr. Zdeněk Ambler, DrSc.

Bolestivá diabetická neuropatie je častá a je spojena se signifikantním zhoršením kvality života. Nejčastější formou je distální symetrická polyneuropatie a bolestivé symptomy jsou důsledkem postižení tenkých vláken. Méně časté jsou akutní a atypické bolestivé neuropatie. Léčba pacientů s bolestivou neuropatií je obtížná, musí být individualizována a je nutné vzít v úvahu přítomné komorbidity i další faktory. Farmakoterapie představuje nejvýznamnější možnost léčby chronické neuropatické bolesti. Mezi současné léky první volby s prokázanou účinností u bolestivé neuropatie patří tricyklická antidepresiva (amitriptylin, nortriptylin), selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu a noradrenalinu (SNRI – duloxetin a venlafaxin) a antikonvulziva pregabalin a gabapentin. Opioidy, kyselina thioktová a deriváty kyseliny valproové jsou doporučovány jako druhá volba léčby.

Kľúčové slová: neuropatická bolest, farmakoterapie, tricyklická antidepresiva, duloxetin, pregabalin.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Painful diabetic neuropathy

Painful diabetic neuropathy is common and is associated with significant reduction in quality of life. A distal and symmetric peripheral neuropathy is the most frequent form, and small fiber damage is thought to result in painful symptoms. The much less common though well recognized are acute painful and atypical neuropathies. Management of the patient with painful neuropathy is difficult, must be tailored to individual requirements, taking into consideration comorbidities and other factors. Pharmacological management represents the most important therapeutic option for chronic neuropathic pain. Current first-line agents with proven efficacy for painful neuropathies are tricyclic antidepressants (amitriptyline, nortriptyline), serotonin-norepinephrine reuptake inhibitors (SNRI – duloxetine and venlafaxine) and the anticonvulsants pregabalin and gabapentin. Second line approaches include use of opioids, thioctic acid and sodium valproate.

Keywords: neuropathic pain, pharmacotherapy, tricyclic antidepressants, duloxetine, pregabalin.