Neurológia pre prax 5/2018

Bolesti dolní části zad a pánve v těhotenství

doc. MUDr. Blanka Adamová, Ph.D.

těhotenství dochází k ovlivnění řady systémů včetně muskuloskeletálního, a to zejména axiálního skeletu. Častým následkem je rozvoj bolestí v oblasti dolní části zad a/nebo pánve (lumbopelvické bolesti), které mají značný dopad na kvalitu života těhotných a jsou častou příčinou pracovní neschopnosti. Výskyt bolestí pánve je popisován u 20–65 % těhotných, nejčastěji udávaná prevalence bolestí dolní části zad v těhotenství je kolem 50 %. Lumbopelvické bolesti můžeme rozdělit na tři kategorie: bolesti dolní části zad, bolesti pánve, kombinované bolesti dolní části zad a pánve. Cílem tohoto sdělení je shrnout recentní informace o klinickém obrazu, diagnostice a léčbě lumbopelvických bolestí v graviditě.

Kľúčové slová: těhotenství, bolest, pánev, bederní páteř

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Low back pain and pelvic girdle pain in pregnancy

Pregnancy has a profound effect on a woman´s body including musculoskeletal system, specifically the axial skeleton. The development of low back pain and/or pelvic girdle pain (lumbopelvic pain) is a frequent consequence. Lumbopelvic pain has impact on the quality of life for women and is the frequent cause of sick leave. The prevalence of pelvic girdle pain ranges from 20% to 65%, the prevalence of low back pain during pregnancy is about 50%. Lumbopelvic pain can be divided into three categories: low back pain, pelvic girdle pain, combined low back pain and pelvic girdle pain. The aim of this article is to summarize the recent data about clinical manifestation, diagnostics and management of lumbopelvic pain in pregnancy.

Keywords: pregnancy, pain, pelvic girdle, lumbar spine