Neurológia pre prax 5/2020

Bolest u roztroušené sklerózy

MUDr. Marta Vachová

Bolest patří k nejvíce obtěžujícím symptomům nemocných s RS, nejčastěji jde o chronickou centrální neuropatickou bolest. Jako taková nejlépe reaguje na léčbu antikonvulzivními gabanoidy, tricyklickými antidepresivy. Často je však torpidní a je nutné použít léčiva druhé či třetí linie. Do této kategorie patří i nyní populární kanabinoidy. V managementu léčby bolesti je nutný komplexní přístup, včetně fyzio a psychoterapie. Další příčinou je neuromuskulární etiologie bolesti při změněných pohybových stereotypech. Vyskytují se i časté bolesti hlavy primárního typu, migrény a tenzní cefalea.

Kľúčové slová: neuropatická bolest, roztroušená skleróza, antikonvulziva, tricyklická antidepresiva, kanabinoidy, multidisciplinární péče, neuromuskulární bolest

Pain in multiple sclerosis patients

Pain belongs among the most disabling clinical symptoms of multiple sclerosis. Most frequent is chronic central neuropathic type of that. The best treatment option is anticonvulsants therapy by gabanoids or tricyclic antidepressants, but often the second or third line therapy have to been used. One of these next line therapies are the cannabinoids now. Managing of pain treatment needs the multidisciplinary team, including physio and psychotherapeutics. Other type of pain is neuromuscular due to changed movement stereotypes. The primary headaches, like migraine or tension type, occurred frequently.

Keywords: neuropathic pain, multiple sclerosis, anticonvulsants, tricyclic antidepressants, cannabinoids, multidisplinary team, neuromuscular pain