Neurológia pre prax 6/2017

Biologická terapie ocrelizumabem (antiCD20) je překvapivě klinicky účinná u nemocných s roztroušenou sklerózou mozkomíšní

Prof. RNDr. Jan Krejsek, CSc.

Roztroušená skleróza mozkomíšní (RS) je závažné zánětlivé neurodegenerativní onemocnění, které postihuje struktury mozku a míchy. Nepříznivý přirozený vývoj onemocnění lze ovlivnit několika léčivy s klinicky prokazatelnými efekty. Většina stávajících léků cílí především na T-lymfocytární systém, který podle současných názorů sehrává nejvýznamnější úlohu v patogenezi RS. Bylo překvapením, že v rozsáhlých klinických studiích byla prokázána výborná odpověď na léčbu monoklonální protilátkou antiCD20 (ocrelizumab), která cílí na strukturu specificky vyjádřenou pouze na zralých B-lymfocytech. Je to dokladem, že imunopatogenetické procesy u nemocných s RS jsou komplexnější, než jsme předpokládali.

Kľúčové slová: roztroušená skleróza mozkomíšní, imunopatogeneze, B-lymfocyty, biologická terapie, antiCD20, ocrelizumab

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Biological therapy by Ocrelizumab (antiCD20) is surprisingly clinically effective in multiple sclerosis patients

Multiple sclerosis (MS) is the severe inflammatory and neurodegenerative disease of central nervous system. Unfavorable natural course of MS is therapeutically changed by several effective drugs available. These drugs are in general targeting T cell system which is supposed to be critically involved in MS pathogenesis. It was surprising that very good clinical response was achieved in MS patients in large clinical trials using antiCD20 monoclonal antibody, ocrelizumab. CD20 molecule is specifically expressed on mature B cells only. It could be delineated from these results that MS immunopathogenesis is much complex as previously thought.

Keywords: multiple sclerosis, immunopathogenesis, B cell, biological therapy, antiCD20, ocrelizumab