Neurológia pre prax 1/2011

Balizmus

MUDr. Marek Baláž, Ph.D.

Balizmus, který je považován za variantu chorey, je hyperkineza charakterizována nepravidelnými, živými pohyby končetin s velkou amplitudou. Nejčastější je hemibalizmus. Základem diagnostického algoritmu je podrobné zobrazení (ideálně magnetickou rezonancí) subtalamického jádra a sousedících oblastí bazálních ganglií, vzhledem k úzkému vztahu mezi lézemi v této oblasti a balizmem. V terapii se využívají především neuroleptika (antagonisté dopaminu).

Kľúčové slová: balizmus, hemibalizmus.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Ballismus

Ballismus is considered to be a variant of chorea, with typical clinical appearance of irregular, vigorous limb movements with large amplitude. Most frequently it presents in form of a hemiballism. The diagnostic workup is based on the imaging (preferably MRI) of subthalamic nucleus and neighbouring basal ganglia, because of close causal relationship between structural lesions in this area and ballism. The neuroleptics (dopamine antagonists) are the mainstay of a treatment.

Keywords: ballismus, hemiballismus.