Neurológia pre prax 1/2012

Autorský pohled na počáteční etapu stimulační léčby epilepsie a na její význam

prof. MUDr. Pavel Nádvorník, DrSc., MUDr. Viera Drličková, CSc.

Stručný autorský přehled výsledků stimulační terapie epilepsie v nc. dentatus, nc. caudatus a v epileptickém ložisku, je historickým dokladem využítí v léčbě technické možnosti stereotaxe a externalizovaných elektrod poprvé standardním způsobem. Byla to současně příležitost uvažovat o významu paměti v genezi epilepsie a o možnosti nových postupů v jejím léčení.

Kľúčové slová: stimulační léčba epilepsie, nc. dentatus, nc. caudatus, ložisko epilepsie.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Author‘s view to beginning period of stimulation therapy of epilepsy and its signification

The concise overview of the results of dentate nucleus, caudate nucleus and direct epileptogenic focus stimulation provides historical evidence about the first – time use of stereotactic techniques and externalised electrodes in epilepsy patiens in standard fashion. At the same time the technique have provided the possibility to think of the role of memory in epileptogenesis and also of the new treatment approaches for epilepsy patients.

Keywords: stimulation treatment of epilepsy, dentate nucleus, caudate nucleus, epileptogenic focus.