Neurológia pre prax 3/2016

Atypická lokalizovaná bolest hlavy u pacienta se systémovým onemocněním

MUDr. Jolana Marková

Uvádíme kazustiku nyní 50letého pacienta se systémovým onemocnění (Henoch-Schonleinova vaskulitida) od 13 let s následně, po letech vzniklou atypickou lokální bolestí hlavy, velmi obtížně terapeuticky ovlivnitelnou. Prokázali jsme terapeutický efekt pregabalinu, který stav pacienta na dlouhou dobu zlepšil.

Kľúčové slová: atypická lokalizovaná bolest hlavy, vaskulitida, nová denní perzistující bolest hlavy, lokalizovaná okrsková bolest hlavy, profylaktická léčba, pregabalin

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Atypical localized headache in patient suffering from systemic disease

We are presenting a casereport of a 50-year-old patient, suffering from systemic disease (Henoch-Schonlein Vasculitis) since age 13, who developed non-typical localized headache, that was difficult to control with medication. We demonstrated the effect of pregabalin treatment, which improved patient´s condition.

Keywords: atypical localized headache, vasculitis, new daily persistent headache, nummular headache, prophylactic treatment, pregabalin