Neurológia pre prax 5/2007

ANTIEPILEPTIKA V LÉČBĚ PSYCHÓZ SCHIZOFRENNÍHO OKRUHU

doc. MUDr. Ladislav Hosák, Ph.D., prof. MUDr. Jan Libiger, CSc.

Lékovou skupinou první volby u psychóz schizofrenního okruhu jsou antipsychotika. Až jedna pětina nemocných však nevykazuje uspokojivou léčebnou odpověď na tyto preparáty. Proto je jako jedna z možností zvýšení účinnosti léčby zkoumána kombinace antipsychotik s antiepileptiky. Práce přehledně shrnuje dosavadní poznatky v této oblasti rozdělené dle mechanizmu účinku jednotlivých antiepileptik. Vyšší dávky benzodiazepinů mohou příznivě ovlivnit pozitivní příznaky schizofrenie, úzkost a agitaci. Kombinace karbamazepinu s antipsychotiky může být výhodná při násilném jednání pacientů, afektivní symptomatice a abnormitách na EEG. Valproát snižuje pozitivní příznaky, dráždivost, hostilní projevy a agresivitu. Účinky antiglutamatergních látek na široké spektrum příznaků psychóz schizofrenního okruhu bude třeba zhodnotit v dalších studiích.

Kľúčové slová: schizofrenie; augmentace; antiepileptika; GABA; glutamát.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť