Neurológia pre prax 1/2018

Anti CD 20 terapie u roztroušené sklerózy

Doc. MUDr. Pavel Štourač, Ph.D.

Účinnost terapie roztroušené sklerózy monoklonálními protilátkami zaměřenými proti CD20 znaku B-buněk byla prokázána v klinickýchstudiích. Jedná se o tři monoklonální protilátky: ocrelizumab, rituximab a ofatumumab. Účinnost terapie ocrelizumabem u atakovitého a primárně chronicko-progresivního průběhu roztroušené sklerózy byla prokázána v klinických studiích fáze III a rozšíří léčebné možnosti tohoto onemocnění. V případě primárně chronicko-progresivního průběhu se jedná o dosud jedinou účinnou léčbu.

Kľúčové slová: CD 20, B-buňky, ocrelizumab, rituximab, ofatumumab

Anti CD20 multiple sclerosis therapy

The efficacy of multiple sclerosis therapy by monoclonal anti- CD 20 antibodies was confirmed in clinical trials. Three monoclonal antibodies ocrelizumab, rituximab and ofatumumab are effective. The efficacy of ocrelizumab was shown in relaps-remitting and primary progressive course of multiple sclerosis and broadens the spectrum of multiple sclerosis therapy. In primary progressive course of multiple sclerosis ocrelizumab is the only effective therapy until now.

Keywords: CD 20, B-cells, ocrelizumab, rituximab, ofatumumab