Neurológia pre prax 2/2012

Analytické zpracování MR obrazů v diagnostice farmakorezistentní epilepsie

prof. MUDr. Milan Brázdil, Ph.D., MUDr. Martin Pail, Ing. Radek Mareček

Epilepsie je jedno z nejčastějších závažných neurologických onemocnění. I přes významný pokrok v neurozobrazovacích metodách stále existuje mnoho strukturálních změn, které mohou být v kauzální souvislosti s epilepsií a jež nemusí být vizuálně prokázány při klasickém MR či CT vyšetření (např. řada malformací kortikálního vývoje). Bylo vytvořeno několik matematických metod, využívajících MR obrazy, k detekci morfologicky změněné tkáně a zvyšující tak citlivost vyšetření. V anglické literatuře se tyto postupy nazývají MRI postprocessing (Jackson et al., 2010). Tyto metody pak mohou výrazně napomáhat v detekci diskrétních epileptogenních lézí a stát se tak významnou součástí předoperačního vyšetření v rámci epileptochirurgického programu.

Kľúčové slová: voxel–based morfometrie, automatizovaný kurvilineární model, junctions, farmakorezistentní epilepsie, fokální kortikální dysplazie.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

The postprocessing of MRI in patients with intractable epilepsy

Epilepsy is one of the most common neurologic disease. Despite the improvement of the neuroimaging methods several structural pathologies (especially malformations of the cortical development – MCD), which are in the clear-cut causation of disease, do not have to be detected by classical CT or MRI examination. Because visual evaluation of MRI remains difficult to detect some subtle abnormalities, several neuroimaging approaches, methods and modalities have been established to improve detection and localization of MCD. These methods are called in expert literature as a MRI postprocessing. (Jackson at al., 2010). This specific approaches enable to detect the morphological changes of brain structure not detected by visually inspections of MRI scans and due to their superior contribution in the determination of MCD, they might be the indivisible part of a presurgical evaluation of brain.

Keywords: voxel–based morphometry, automatic curvilinear model, junctions, intractable epilepsy, focal cortical dysplasia.