Neurológia pre prax 3/2010

Alzheimerova nemoc a zapojení pečovatele do boje o kvalitu života

MUDr. Kateřina Sheardová

Úspěšná terapie pacientů s demencí by měla pozitivně ovlivňovat kromě kognitivních funkcí také kvalitu života a behaviorálně psychiatrické komplikace onemocnění. Tohoto cíle lze dosáhnout vhodnou kombinací léčby farmakologické a nefarmakologických intervencí. Onemocnění projevující se demencí jsou významnou zátěží nejen pro pacienty, ale i pro příbuzné, kteří se o pacienta každodenně starají. Článek shrnuje současné možnosti terapie se zaměřením především na nefarmakologické přístupy, které mohou pečovatelé využít v péči o nemocné s demencí v domácím prostředí.

Kľúčové slová: demence, terapie, nefarmakologické přístupy, BPSD, kvalita života.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Alzheimer disease and the engagement of informal carers in a fight for the quality of life

A successful therapy of dementia should positively influence cognitive functions as well as the quality of life and behavioral and psychological symptoms. This goal can be achieved by combination of pharmacological and non-pharmacological approaches. Diseases manifesting with dementia are a heavy burden not only for the patients but also for caregivers caring for their relatives at home. The article reviews current therapeutic approaches to dementia with the focus on non-pharmacological interventions that informal carers might try or access in the home background.

Keywords: dementia, therapy, non-pharmacological approaches, BPSD, quality of life.