Neurológia pre prax 6/2020

Algoritmy diagnostiky a léčby závrativých stavů

doc. MUDr. Jaroslav Jeřábek, CSc.

Závrať představuje závažný diferenciálně diagnostický problém. U akutní závrati je nutné vždy vyloučit možnost závažného onemocnění, zejména cévní mozkové příhody v oblasti vertebrobazilárního povodí. Přesto většina závrativých stavů neohrožuje pacienta na životě, při znalosti základních algoritmů může být správně diagnostikována a léčena i v ambulantní péči.

Kľúčové slová: závrať, vertigo, BPPV, nystagmus

stiahnuť celý článok v pdf

Diagnostic and therapeutic algorithms in vertiginous patients

Vertigo is a serious differential diagnostic problem. Particularly in acute vertigo, serious undrelying condtions, like stroke in vertebrobasilary circulation must be excluded. Despite this fact, majority of vertiginous problems are not life threatening. Based on knowledge of basic diagnostic algorhitms, correct diagnosis and treatment of vertigo can be done in outpatient care.

Keywords: vertigo, dizziness, BPPV, nystagmus