Neurológia pre prax 2/2012

Akutní syndrom karpálního tunelu při zlomenině člunkové kosti

MUDr. Radek Kaiser, prof. MUDr. Pavel Haninec, CSc.

Syndrom karpálního tunelu je nejčastější úžinové postižení horních končetin. Vzácně může probíhat akutně, typicky po úrazu, raritně při krvácivých onemocněních. Předkládáme kazuistiku 27letého muže se zlomeninou člunkové kosti, u kterého se asi za osm hodin po úrazu vyvinul akutní syndrom karpálního tunelu s rozvojem anestezie v inervační zóně nervu a kruté bolesti v oblasti karpu. Po akutně provedené dekompresi nervu pacient ihned pocítil úlevu. Citlivost i hybnost se postupně upravila do normálu.

Kľúčové slová: akutní syndrom karpálního tunelu, úžinový syndrom.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Acute carpal tunnel syndrome in navicular bone fracture

Carpal tunnel syndrome is the most common compressive neuropathy of the upper extremities. Rarely, it can be acute, typically after an injury or less commonly in bleeding disorders. We present a case of 27-years old man with a fractured scaphoid bone with the development of acute carpal tunnel syndrome eight hours after the injury presented by anesthesia in the nerve innervation zone and severe pain in the carpal area. The patient felt relief immediately after the acute decompression of the nerve. Sensitivity and motor function of the hand has normalized in a couple of months.

Keywords: acute carpal tunnel syndrome, compressive neuropathy.