Neurológia pre prax 2/2021

Aktuální dostupnost komplexní neuro-rehabilitační péče pro pacienty s roztroušenou sklerózou

Mgr. Klára Novotná, Ph.D., Mgr. Lucie Suchá

Komplexní rehabilitační léčba (fyzioterapie, psychoterapie, ergoterapie) má u osob s RS význam již od počátku onemocnění. Bohužel se stále v klinické praxi setkáváme s pacienty, kteří udávají ztížený přístup k nefarmakologické rehabilitační terapii. Provedené dotazníkové šetření popisuje aktuální situaci v dostupnosti komplexní rehabilitační péče pro pacienty s RS v roce 2020.

Kľúčové slová: roztroušená skleróza, rehabilitace, fyzioterapie, psychoterapie, ergoterapie

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Current availability of comprehensive neurorehabilitation services for multiple sclerosis patients

Comprehensive rehabilitation treatment (physiotherapy, psychotherapy, occupational therapy) plays an important role in multiple sclerosis patients since the beginning of the disease. Unfortunately, patients reporting a more difficult access to non-pharmacological rehabilitation therapy can still be encountered in the clinical practice. The present questionnaire survey deals with the current availability of comprehensive rehabilitation care of multiple sclerosis patients in the year 2020.

Keywords: multiple sclerosis, rehabilitation, physiotherapy, psychotherapy, occupational therapy