Neurológia pre prax 3/2004

Aktivácia spánkovou depriváciou u nejasných záchvatových stavov:

MUDr. Branislav Kollár, MUDr. Katarína Klobučníková, MUDr. Darina Buranová, PhD., prof. MUDr. Pavel Varsik, DrSc.

Cieľom štúdie bolo porovnať prínos rôznych modifikácií EEG vyšetrenia po spánkovej deprivácii (SD) v skupine pacientov s nejasnými záchvatovými stavmi. 19-kanálové EEG po SD s klasickým 60-minútovým snímaním ukázalo rovnako ako 24-hodinový 8-kanálový „long-term-monitoring“-EEG (LTM-EEG) po SD až vyše 70 % normálnych EEG nálezov. Pri 19-kanálovom video-EEG monitoringu po SD so 4-hodinovým snímaním boli normálne EEG nálezy prítomné iba u 46 % pacientov. Neepileptiformné EEG abnormity sa pohybovali v rozmedzí 8-30%. Epileptiformné grafoelementy sme zaznamenali v EEG po SD u 3,5 % pacientov, pri LTM-EEG po SD u 8–13 % a pri 4-hodinovom 19-kanálovom video-EEG monitorovaní u 24 % pacientov. Moderná video-EEG metóda v kombinácii so SD s dobou snímania 4 hodiny bola výpovednejšia pre diagnostický proces ako klasické 60 minútové snímanie po SD alebo 24-hodinové 8-kanálové LTM-EEG po SD.

Kľúčové slová: EEG, EEG po SD, video-EEG po SD, nejasné záchvatové stavy.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť