Dermatológia pre prax 3/2010

Zooantroponózne dermatofytózy

prof. MUDr. Mária Šimaljaková, PhD.

Infekcie spôsobené vláknitými hubami sú stále problémom. Spektrum dermatofytov izolovaných z kožných lézií sa v poslednej dobe zmenilo. V západnej, strednej a severnej Európe a v Amerike je najčastejším vyvolávateľom ochorenia Trichophyton rubrum. V južnej Európe a v niektorých častiach Ázie a Afriky prevládajú zoofilné druhy dermatofytov. Dermatofytózy vyvolané zoofilnými druhmi dermatofytov sú ekonomickým problémom na zvieracích farmách, pri chorobách z povolania a pod.

Kľúčové slová: dermatofytózy, incidencia, klinický obraz, diagnostika, prevencia

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Zooantroponous dermatophytic infections

Dermatophytic infections are still a worldwide problem. The spectrum of dermatophytes isolated from skin lesions had changed. Trichophyton rubrum is now the most common dermatophyte in West, Central and North Europe, and in America. In Southern Europe and also in some countries in Asia and in Africa zoophilic dermatophytes are the most frequently isolated. Dermatophytoses caused by zoophile dermatophytes are still a problem because of the economic consequences of infection in farm animal, professional infections by farmer etc.

Keywords: dermatophytic infections, incidence, clinical picture, diagnostics, prophylaxis