Dermatológia pre prax 3/2009

Využitie ultrafialového žiarenia v dermatológii

prof. MUDr. Mária Šimaljaková, PhD., MUDr. Lucia Slováková

V článku je uvedená história, princípy fungovania, zdroje a využitie ultrafialového (UV) žiarenia v dermatológii. Na záver sú zhrnuté kontraindikácie a nežiaduce účinky fototerapie.

Kľúčové slová: ultrafialové žiarenie, diagnostika, liečba, fototerapia, fotochemoterapia

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

The use of ultraviolet radiation in dermatology

In this article are presented history, principles of action, sources and use of ultraviolet (UV) radiation in dermatology. At the end of this paper are given contraindications and side effects of phototherapy.

Keywords: ultraviolet radiation, diagnostic, therapy, phototherapy, photochemotherapy