Dermatológia pre prax 4/2021

Využitie ozónoterapie v dermatológii

MUDr. Barbora Jánošíková, MUDr. Anna Podracká, MUDr. Janette Baloghová, PhD., MUDr. Eva Janitorová PhD.

Ozón je molekula kyslíka, ktorá sa in vitro správa ako silný oxidant. V medicíne má polymorfné využitie, kde dominujú jeho antimikrobiálne a imunoregulačné vlastnosti. Jeho priaznivý efekt pozorujeme napríklad pri hojení rán stimuláciou imunitného systému, taktiež je potvrdená vysoká účinnosť proti gramnegatívnym a grampozitívnym baktériám, vírusom a mykózam. Článok dopĺňa kazuistika, v ktorej autori poukazujú na benefity využitia ozónoterapie ako adjuvantnej liečby u pacienta s ťažkou formou lichen ruber pemphigoides. Liečba je tiež charakterizovaná výbornou znášanlivosťou pacientom a prakticky neprítomnosťou vedľajších nežiaducich účinkov.

Kľúčové slová: ozónoterapia, imunomodulácia, antimikrobiálny efekt, hojenie rán

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Using ozone therapy in dermatology

Ozone is an oxygen molecule that acts as a strong oxidant in vitro. It has polymorphic uses in medicine, its antimicrobial and immunoregulatory properties dominate. Its beneficial effect is observed, for example, in wound healing by stimulating the immune system, and high efficacy against Gram-negative, Gram-positive bacteria, viruses and mycosis is also confirmed. The article complements a case report, in whitch the authors point out the benefits of using ozone therapy as an adjuvant treatment for patients with lichen ruber pemphigoides. Treatment is also characterized by excellent patient tolerance and actually no side effects.

Keywords: ozone therapy, immunomodulation, antimicrobial effects, wound healing