Dermatológia pre prax 4/2013

Výsledky klinického sledování přípravku Acnevac® u pacientů s acne vulgaris

doc. MUDr. Jarmila Rulcová, CSc., MUDr. Jiří Paseka, Ing. Pavel Liška

V práci jsou uvedeny výsledky klinického sledování účinnosti přípravku Acnevac® cps v léčbě acne vulgaris I.–IV. stupně. Studie proběhla v období od září 2011 do srpna 2012 na čtyřech dermatologických pracovištích v České republice. Celkový počet pacientů činil 83. Léčba probíhala 6 měsíců se 4 klinickými kontrolami s fotodokumentací. Studie prokázala účinnost vakcinoterapie na papulopustuly u acne papulopustulosa u 88 % pacientů. Zhoršení bylo zaznamenáno u jednoho pacienta, který ze studie odstoupil. Nezměněno zůstalo 12 % probandů. P-hodnota Wilcoxova testu rozdílu průměrného počtu papulopustul mezi vstupem a poslední čtvrtou kontrolou je 9,7 × 10-12 u mužů a 2,18 × 10-13 u žen (rozdíl je jednoznačně statisticky významný).

Kľúčové slová: imunomodulace, acne vulgaris, Acnevac® cps.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Results of clinical research on therapy with Acnevac® in patients with acne vulgaris

The article presents the results of clinical research on treatment effectiveness of Acnevac® cps in the therapy of grade I – grade IV acne vulgaris. The research was conducted at four Departments of Dermatology in the Czech Republic from September 2011 to August 2012. The total number of patients was 83. The treatment lasted six months and involved four clinical examinations and photodocumentation. The research demonstrated efficacy of vaccine therapy of papulopustules in papulopustular acne in 88 % of patients. Worsening was noted in one patient who discontinued from the study. Twelve percent of patients remained unchanged. The p-value of Wilcoxon test between enrollment and the final examination was 9.7 × 10-12 in men and 2.18 × 10-13 in women (the difference is clearly statistically significant).

Keywords: immunomodulation, acne vulgaris, Acnevac® cps.