Dermatológia pre prax 2-3/2013

UVA1 fototerapia pri vybraných diagnózach

doc. MUDr. Tibor Danilla, CSc., MUDr. Natália Čárska, prof. MUDr. Vladimír Hegyi, PhD.

Terapia UVA1 žiarením (340 – 400 nm) je veľmi efektívnou pri viacerých ochoreniach, ako sú sklerodermické zmeny kože, chronická GvHD, atopická dermatitída a iné dermatitídy. Dlhovlnné UVA1 žiarenie umožňuje aplikovať viacnásobne vyššie jednotlivé a celkové dávky. V závislosti od kožného ochorenia sa používajú vysokodávkové (do 130 J/cm2), strednodávkové (40 – 70 J/cm2), nízkodávkové (10 – 30 J/ cm2) režimy liečby. Liečebné výhody UVA1 fototerapie spočívajú v schopnosti penetrácie žiarenia do hlbších vrstiev kože, kde ovplyvňujú zmeny v T-bunkách, aktivujú endoteliálne bunky k procesu neovaskularizácie. Je to efektívna protizápalová liečebná metóda, ktorá ovplyvňuje funkciu imunitných buniek a fibroblastov s minimálnymi nežiaducimi účinkami.

Kľúčové slová: UVA1 žiarenie, biologické účinky, rozličné diagnózy.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

UVA1 light therapy in selected diagnosed

In last the decade UVA1 light therapy (340–400 nm) seems to be very effective in many diseases as sclerodermic skin changes, chronic GvHD, atopic dermatitis and other dermatoses. Long wave UVA1 light allows to apply multiple higher partial and cumulative doses. Depending on the skin disease UVA1 radiation can be applied in the high dose (up to 130J/cm2), middle dose (40-70 J/cm2) and low dose (10-30 J/cm2) regime. Therapeutic benefits of UVA1 phototherapy are in deeper skin penetration where it affects changes in the T-cells and also activation of the endothelial cells to the process of neovascularization. It is an effective anti-inflammatory therapeutic method, which affects function of immune cells and fibroblasts.

Keywords: UVA1 light, biological effects, different diagnosis.