Dermatológia pre prax 4/2021

Urtikária a angioedém

MUDr. Andrea Kozárová, PhD., MUDr. Štefánia Nemilová

Urtikária je relatívne časté ochorenie postihujúce aspoň raz za život až 20 – 30 % populácie. Je charakterizovaná rozvojom svrbivých, rýchlo vznikajúcich a prchavých urtikariálnych eflorescencií v mnohých prípadoch sprevádzaných angioedémom. Angioedém je charakterizovaný náhlym opuchom v miestach s redším podkožným tkanivom a slizníc najmä v oblasti hlavy a krku, čo môže viesť až k ohrozeniu pacienta na živote. Podľa dĺžky trvania prejavov rozlišujeme akútnu a chronickú urtikáriu, ktoré môžu byť podmienené rôznymi príčinami, z veľkej časti je však etiológia neznáma. Liečba spočíva v odstránení spúšťacích faktorov a kontrole symptómov ochorenia.

Kľúčové slová: urtikária, angioedém, antihistaminiká, omalizumab

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Urticaria and angioedema

Urticaria is a relatively common disease affecting up to 20-30% of the population at least once in a lifetime. It is characterized by the development of itchy, rapidly developing and volatile urticarial efflorescences in many cases accompanied by angioedema. Angioedema is characterized by sudden swelling in areas with thinner subcutaneous tissue and mucous membranes, especially in the head and neck, which can lead to lifethreatening lives. According to the duration of manifestations, we distinguish between acute and chronic urticaria, which can be caused by various causes, but for the most part the etiology is unknown. Treatment consists of removing the triggers and controlling the symptoms of the disease.

Keywords: urticaria, angioedema, antihistamines, omalizumab