Dermatológia pre prax 1/2012

Tri roky liečby adalimumabom

MUDr. Slavomír Urbanček, PhD., Mgr. Oldřich Šedý, PhD.

Autori prezentujú súhrn výsledkov trojročnej liečby psoriázy adalimumabom, ktoré boli v októbri 2011 prezentované na kongrese EADV v Lisabone. Kľúčovými výstupmi sledovania sú pretrvávajúca účinnosť a dobrá bezpečnosť prípravku.

Kľúčové slová: adalimumab, liečba psoriázy.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Three years lasting treatment of psoriasis with adalimumab

Authors present the summary of results of 3-years lasting treatment of psoriasis with adalimumab, presented recently at the EADV congress in Lisbon. The key message of this observation is persistent efficacy and good security.

Keywords: adalimumab, treatment of psoriasis.