Dermatológia pre prax 3/2010

Toxoalergický exantém s leukopenií a anémií

MUDr. Jitka Gartšíková, prof. MUDr. Alena Pospíšilová, CSc.

Je prezentován případ 31leté pacientky hospitalizované na naší klinice pro toxoalergický exantém v. s. polékové etiologie. Jako vedlejší nález byla u pacientky zjištěna eroze na genitálu (recidivující několik měsíců), v krevním obraze anémie a leukopenie. Opakovaná vyšetření v zástinu a serologické reakce na syfilis byly negativní, avšak zjištěna pozitivní reakce anti HIV 1. V dalším průběhu dochází k rozvoji pneumocystové a cytomegalovirové pneumonie.

Kľúčové slová: toxoalergický exantém, leukopenie a anémie, eroze na genitálu, HIV infekce

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Toxoallergic exanthema with leukopenia and anaemia

We present a case of a 31-year-old female patient hospitalized at our clinic for toxoallergic exanthema presumably of drug-induced aetiology. Additionally, the patient was found to have genital erosion (recurrent for several months) and her blood count showed anaemia and leukopenia. Repeated dark-field examinations and serological responses to syphilis were negative; however, a positive anti-HIV 1 reaction was observed. Subsequently, pneumocystis and cytomegalovirus pneumonia developed.

Keywords: toxoallergic exanthema, leukopenia and anaemia, genital erosion, HIV infection