Dermatológia pre prax 3/2010

Terapia akné

MUDr. Eva Rasochová

Liečba akné má byť namierená podľa možnosti proti všetkým patogenickým faktorom, ktoré sa podieľajú na vzniku tohto ochorenia. Z nich najdôležitejšie sú abnormálna proliferácia a keratinizácia pilosebaceózneho folikulu, zvýšená tvorba mazu, zmnoženie bakteriálneho osídlenia s Propionibacterium acnes a zápal. Ovplyvnenie týchto faktorov pomocou kombinovanej terapie je najefektívnejším spôsobom terapie. Dôležitý je aj stupeň, rozsah, lokalizácia akné a spôsob hojenia s možnou tvorbou jaziev. Tieto faktory pomáhajú pri výbere vhodnej terapie.

Kľúčové slová: akné, možnosti liečby, lokálna a systémová liečba

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Treatment of acne

Treatment of acne should be directed toward all known pathogenic factors involved in acne if possible. The most notable factors are abnormal follicular epithelial proliferation and keratinization, excess sebum secretion, intrafollicular Propionibacterium acnes and inflammation. Targeting of these factors with combination therapy is the most effective approach for treating acne. The grade, severity, localization and type of healing with possible scaring are important and help in determination which type of treatment is appropriate.

Keywords: acne, treatment options, topical, systemic therapy