Dermatológia pre prax 4/2018

Terapeutické možnosti rozacey

MUDr. Andrea Kozárová, PhD., MUDr. Táňa Rajcigelová, PhD.

Rozacea je chronické zápalové ochorenie kože, ktoré má výrazný vplyv na kvalitu života pacientov. Voľba terapie závisí od štádia ochorenia. V liečbe rozacey sa používajú lokálne prípravky – metronidazol, kyselina azelaová, brimonidín, lokálne retinoidy či ivermektín. V ťažších prípadoch je vhodná systémová antibiotická liečba tetracyklínmi alebo systémovými retinoidmi. Vzhľadom na to, že ochorenie často postihuje aj oči, u pacientov s rozaceou je potrebná pravidelná kontrola oftalmológom. Správna diagnostika jednotlivých subtypov ochorenia a následná adekvátna liečba je veľmi dôležitá, a to nielen z hľadiska liečby kožných prejavov, ale aj z hľadiska zlepšenia kvality života pacientov.

Kľúčové slová: rozacea, metronidazol, brimonidín, ivermektín, tetracyklíny, okulárna rozacea

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Therapeutic options of rozacea

Rosacea is a chronic inflammatory skin disease that can seriously impair quality of patient’s life. The choice o therapy depends on the subtype of the disease. Specific topical treatment include metronidazole, azelaic acid, brimonidine, local retinoids and ivermektin. In severe subtypes systemic antibiotic therapy or systhemic retinoids are necessary. As the disease often affects the eyes, routine ophthalmologist follow-up is important in patients with rosacea. Correct diagnosis of the individual subtypes of the disease and subsequent adequate treatment is crucial, not only for the treatment of skin manifestations, but also for improving the life quality of the patients.

Keywords: rosacea, metronidazol, brimonidín, ivermektín, tetracyclins, ocular rosacea