Dermatológia pre prax 4/2014

Terapeutické krytia na hojenie rán

MUDr. Tomáš Kopal

Moderné prípravky na liečbu rán zjednodušujú a štandardizujú voľbu vhodného krytia. Výber vhodnej skupiny prípravkov vyplýva najmä zo štádia hojenia rany s prihliadnutím na prítomnosť infekcie. Podľa ďalších vlastností rany – jej hĺbky, tvaru, secernácie, je potrebné vybrať z vybranej skupiny konkrétny produkt. Rozdiely vo vlastnostiach krytí v rámci jednej kategórie môžu byť výrazné a niektoré prípravky môžu byť v prípade konkrétnej rany nevhodné. Správna orientácia odborníka medzi produktmi pomáha optimalizovať terapiu.

Kľúčové slová: rana, krytie, technické parametre.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Therapeutic dressings for wound healing

Modern wound healing products simplify and standardize therapy choice. The choice of group of products is mostly determined by healing stage of the wound. Futher qualities of wound – the depth, shape, oozing etc. have to be evaluated in order to select a suitable particular product. Differencies among dressings of the same group may be vast and some of the products may not be even suitable for the particular wound. Good acquaintance with product helps optimizing therapy.

Keywords: wound, dressing, technical parameters.