Dermatológia pre prax 3/2011

Takrolimus v liečbe atopickej dermatitídy

MUDr. Janette Baloghová, PhD., prof. MUDr. Jagienka Jautová, PhD.

Atopická dermatitída je chronické zápalové ochorenie, charakterizované početnými relapsami, ktoré sprevádza úporný pruritus a výrazne suchá koža. Štandardná terapia atopickej dermatitídy pozostáva z aplikácie emoliencií a vyhýbania sa provokačným faktorom. Emolienciá pomáhajú udržiavať v rovnováhe porušenú epidermálnu bariéru. V prípade akútnych zápalových prejavov sú kombinované s protizápalovými externami – lokálnymi kortikosteroidmi a kalcineurínovými inhibítormi. Takrolimus ako zástupca kalcineurínových inhibítorov dokázal vo viacerých štúdiách svoju účinnosť nielen počas liečby reaktívnej, ale aj počas liečby udržiavacej. Táto dlhodobá proaktívna terapia dokáže zredukovať počet relapsov a takto zlepšiť aj kvalitu života pacientov s atopickou dermatitídou.

Kľúčové slová: atopická dermatitída, topické imunomodulátory, takrolimus

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Tacrolimus in treatment of atopic dermatitis

Atopic dermatitis is chronic relapsing inflammatory disease associated with intensive itching and extremely dry skin. The basic therapy consists of daily application of emollients and keeping from trigger factors. Emollients help improve disturbance of the epidermal barrier. In case of acute inflammatory flare they are combined with topical antiinflammatory agents – corticosteroids and calcineurin inhibitors. As reported in several studies, topical calcineurin inhibitor tacrolimus ointment proved its effectivity not only during reactive therapy but also during the maintenance therapy. This proactive therapy can reduce acute flares and improve the health quality of the patients with atopic dermatitis.

Keywords: atopic dermatitis, topical immunomodulators, tacrolimus