Dermatológia pre prax 3-4/2007

SYNDROM DIABETICKÉ NOHY – ZÁVAŽNÁ KOMPLIKACE DIABETES MELLITUS

MUDr. Pavlína Piťhová

Syndromem diabetické nohy označujeme destruktivní postižení tkání dolních končetin pacientů s diabetes mellitus distálně od kotníku, jehož následkem jsou rozsáhlé ulcerace, gangrény a v krajních případech i nutnost amputace končetiny. Jedná se o závažný medicínský i společenský problém a o jednu z nejdražších komplikací diabetes mellitus. Léčba syndromu diabetické nohy vyžaduje dlouhodobou hospitalizaci a rehabilitaci, pacienti často potřebují domácí péči a sociální služby. Onemocnění nohou se vyskytuje 17–50krát častěji u diabetiků ve srovnání s nediabetiky. Syndromem diabetické nohy je postiženo v průběhu svého života 15–25 % diabetiků, gangréna vznikne u 4–10 % diabetiků, amputace dolních končetin je nutná u 0,5–1 % diabetiků (což je 30krát více než u nediabetiků) (8). Smutné je, že až v 15–19 % se diabetes mellitus diagnostikuje až při závažných problémech, vedoucích k amputaci končetiny. Problematika péče o pacienty se syndromem diabetické nohy vyžaduje multidisciplinární přístup, potkávají se zde lékaři několika oborů (praktický lékař, dermatolog, internista-diabetolog, internista-angiolog, intervenční radiolog, chirurg i ortoped), zvláštní důraz je však kladen na prevenci. Důsledně aplikovaná preventivní opatření a včasná adekvátní péče mohou velice významně snížit procento komplikací včetně rizika amputace končetiny.

Kľúčové slová: syndrom diabetické nohy, diabetická neuropatie, diabetická angiopatie, limited joint mobility, prevence

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

DIABETIC FOOT SYNDROME – A SERIOUS COMPLICATION OF DIABETES MELLITUS

Syndrome of diabetic foot describes a destructive involvement of tissues of lower extremities in patients with diabetes mellitus distally from the ankle resulting in vast ulcerations, gangrene and in ultimate cases even a necessity of amputation. It is a serious medical and social problem and one of the most expensive complications of diabetes mellitus. The treatment of diabetic foot syndrome requires longterm hospitalization and rehabilitation, patients frequently require home care and social services. The involvement of lower extremities is 17–50 times more frequent in diabetic patients in comparison with non-diabetic patients. Syndrome of diabetic foot develops during life in 15–25 % of diabetics, gangrene develops in 4–10 % of diabetics, amputation of lower extremities is necessary in 0.5–1 % diabetics (that is 30times more frequent than in non-diabetics) (8). It is sad that 15–19 % of diabetes mellitus is diagnosed only in patients with serious complications leading to amputation of an extremity. The care of patients with diabetic foot syndrome is multidisciplinary with involvement of several specialties (primary care physicians, dermatologists, internists-diabetologists, internits-angiologists, interventional radiologist, surgeons, and orthopedic surgeons), the most attention is paid however to prevention. Thoroughly applied preventive measures and timely adequate care can significantly lower the percentage of complications including the risk of extremity amputations.

Keywords: diabetic foot syndrome, diabetic neuropathy, diabetic angiopathy, limited joint mobility, prevention