Dermatológia pre prax 3/2021

Sulfóny v dermatológii

prof. MUDr. Danka Švecová, PhD., prof. MUDr. Ján Murín, CSc.

Sulfóny sa používali pôvodne pre svoju antimikrobiálnu a antiprotozoálnu aktivitu na liečbu chorôb vyvolaných patogénmi. Navyše vykazujú alternatívny protizápalový účinok podobný nesteroidným protizápalovým liekom. Dapson patrí do skupiny syntetických sulfónov. Má kortikosteroidy šetriaci účinok, ktorý sa využíva v liečbe mnohých chronických chorôb. Jeho hlavnými indikáciami je liečba lepry a dermatitis herpetiformis. Vedľajšie účinky môžu postihnúť krvotvorbu a zvýšiť methemoglobinémiu, vyvolať gastrointestinálne poruchy vrátane nauzey a vomitu a kožné alergické reakcie rôznorodého charakteru. Práca dokumentuje použitie sulfónov v liečbe viacerých kožných diagnóz.

Kľúčové slová: sulfóny, dapson, nežiaduce účinky, methemoglobinémia, kožné choroby

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Sulfones in dermatology

Sulfones are originally used for they antimicrobial and antiprotozoal activities to treat disorders caused by pathogens. Furthermore, they show alternative anti-inflammatory efficacy similar to those of nonsteroidal anti-inflammatory drugs. Dapsone belongs to the group of synthetic sulfones. It has corticosteroid sparing effect which is used to treat various chronic disorders. Its main indication is to treat lepra and dermatitis herpetiformis. Adverse effects may involve blood creating and increase methemoglobinemia, induce gastrointestinal dysfunction including nausea and vomiting and skin allergic reactions of various characteristics. Article documents use of sulfones in therapy of various skin disorders.

Keywords: sulfone, dapsone, adverse effects, methemoglobinemia, skin disorders