Dermatológia pre prax 2/2014

Súčasný pohľad na patogenézu, diagnostiku, kliniku a liečbu kontaktného ekzému

doc. MUDr. Danka Švecová, PhD., MUDr. Jana Nemšovská

Kontaktný ekzém je neinfekčná zápalová dermatóza s pestrým a charakteristickým klinickým obrazom. V prípade, že sa neodhalí vyvolávajúci alergén, má sklon k recidívam a chronicite. Je najznámejší klinický prejav bunkami sprostredkovanej alergie neskorého typu. Prognóza ochorenia závisí od včasnej diagnostiky vyvolávajúceho alergénu na základe anamnézy potvrdenej epikutánnymi testami. Základom liečby kontaktného ekzému je eliminácia kontaktu s vyvolávajúcou látkou.

Kľúčové slová: kontaktný ekzém, epikutánne testy, kontaktný alergén.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Current vision of allergic contact dermatitis: pathogenesis, diagnostics, clinics and therapy

Allergic contact dermatitis is a non-infectious inflammatory dermatosis. It has various and characteristic clinical appearance. If the causative allergen is not discovered the disease is chronic with multiple relapses. In clinical practice, allergic contact dermatitis is the most common referred type of delayed hypersensitivity. Prognosis of the disease depends on early diagnostics. Exact history is used to discover the causative allergen which should be subsequently confirmed with patch testing. Elimination of the causative allergen is the basis of effective treatment.

Keywords: allergic contact dermatitis, patch testing, contact allergen.