Dermatológia pre prax 1/2014

Súčasná liečba anogenitálnej HPV infekcie podľa odporúčania EÚ smerníc 2012

doc. MUDr. Danka Švecová, PhD.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť