Dermatológia pre prax 2/2011

Stručný prehľad chirurgickej a farmakologickej liečby melanómu

MUDr. Slavomír Urbanček, PhD.

Práca prináša prehľad súčasnej chirurgickej a farmakologickej liečby a naznačuje jej perspektívy. Malígny melanóm predstavuje iba 4 % kožných malignít, je príčinou mortality až u 79 % pacientov trpiacimi na malignity kože. Súčasné možnosti liečby melanómu sú limitované. Jedinou liečebnou možnosťou v adjuvancii je interferón. Liečba metastatického melanómu zostáva stále insuficientnou.

Kľúčové slová: malígny melanóm, chirurgická liečba, farmakologická liečba

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Brief overview of surgical and pharmacological treatment of melanoma

Paper presents an overview of current surgical and pharmacological treatment and suggests its perspectives. Malignant melanoma accounts for only 4% of skin cancers; however, it is the cause of mortality in up to 79% of patients suffering from malignancies of the skin. Current treatment options for melanoma are limited. The only treatment option in the adjuvant therapy is interferon. Treatment of metastatic melanoma remains insufficient.

Keywords: malignant melanoma, surgical treatment, pharmacological treatment