Dermatológia pre prax 1/2020

Starostlivosť o kožu po dermatologických zákrokoch

MUDr. Michaela Blaško, PhD.

Koža, najväčší orgán tela, je orgán, v ktorom sú zmeny spojené so starnutím viditeľné najviac. V súčasnosti sa pacienti s neustále narastajúcou frekvenciou informujú o možnostiach liečby, ktoré by zlepšili vzhľad ich pokožky. V súlade s týmto trendom existuje čoraz viac dostupných produktov a metód, ktoré pomáhajú tento cieľ dosiahnuť. Nechirurgická estetická dermatológia zahŕňa celý rad postupov, o ktorých je známe, že sú bezpečné a účinné. Tieto postupy vrátane prístrojovej terapie, aplikácie neurotoxínov, výplňových materiálov či chemických pílingov sa na zlepšenie dosiahnutých výsledkov čoraz viac využívajú v kombinovaných prístupoch. Správne vybraná pozákroková starostlivosť o pleť pomáha vytvoriť prostredie na obnovenie kožnej bariéry, ktoré dokáže zmierniť prejavy, ako sú začervenanie kože, opuchy a pod.

Kľúčové slová: nechirurgické estetické zákroky, prístrojová terapia, botulotoxín, výplňové materiály, chemické pílingy, erytém, opuch

stiahnuť celý článok v pdf

Skin care management after medical and aesthetic procedures

The skin, the largest organ of the body, is the organ in which changes associated with aging are most visible. With increasing frequency, patients are requesting information and treatments that improve the appearance of their skin. Corresponding to this trend, there is an increasing number of products and methods available that claim to aid this pursuit. Nonsurgical cosmetic dermatology encompasses a variety of procedures known to be safe and effective. These procedures, including therapy with energy-based devices, neurotoxins, dermal fillers and chemical peels, are increasingly utilized in combination approaches to improve outcomes. Properly selected skin care can create an environment for barrier repair aiding in the re-establishment of a healing biofilm and diminution of facial redness, oedema etc.

Keywords: nonsurgical cosmetic dermatology, therapy with energy-based devices botulinum toxin, dermal fillers, chemical peels, facial redness, oedema