Dermatológia pre prax 4/2021

Správa z V. ročníka kongresu Dermatológia pre prax 2021, Crowne Plaza, Bratislava

MUDr. Ján Lidaj, MUDr. Natália Urminská, MUDr. Michal Scheibenreif

V bratislavskom hoteli Crowne Plaza sa v dňoch 12. – 13. novembra 2021 konal už 5. odborný dermatovenerologický kongres spoločnosti Solen s názvom Dermatológia pre prax. Podujatie pod záštitou spoločnosti Slovenskej dermatovenerologickej spoločnosti sa pre aktuálne epidemiologické opatrenia sprevádzajúce tretiu vlnu pandémie COVID-19 uskutočnilo hybridnou formou. Podujatie bolo pre odbornú verejnosť v plnom rozsahu prezenčnou formou v režime plne očkovaní a zároveň dostupné na portáli mudr.online. Podľa predpisov Slovenskej lekárskej komory o sústavnom vzdelávaní bolo riadne ohodnotené v rámci postgraduálneho vzdelávania 10 CME kreditmi, či už pre priamych zúčastnených alebo po prihlásení a sledovaní online. Na základe opatrení Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky vstup a pobyt v mieste podujatia bol umožnený len s prekrytými hornými dýchacími cestami (respirátor). Abstrakty z 18 prednášok boli publikované samostatne ako Dermatológia pre prax, 5. kongres, Bratislava 2021. Odborný program a Abstrakty. Suplement 2, 2021;15(S2).

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť