Dermatológia pre prax 2/2010

Spoločný kongres kožných lekárov z oboch strán rieky Moravy

MUDr. Dušan Buchvald, CSc.

Vážené kolegyne, kolegovia, dva roky ubehli rýchlejšie, ako by nám mnohým bolo milé a v júni sa spoločný kongres slovenských a českých dermatovenerológov opäť vracia do Bratislavy. Po vlaňajšom pražskom stretnutí, spojenom so sympóziom pri príležitosti 120. výročia založenia Nemeckej dermatologickej spoločnosti, tohtoročný VI. spoločný kongres ponechá národný charakter. Väčšinu odborného programu budú tvoriť prednášky slovenských a českých autorov a nové poznatky a výsledky svojej práce budú prezentovať nielen poprední predstavitelia dermatovenerológie z oboch republík, ale dostatočný priestor budú mať k dispozícii aj mladí, začínajúci autori.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť