Dermatológia pre prax 2/2010

Solárna alergia – fotodermatózy

MUDr. Daniela Červenková

K najčastejším formám solárnych alergií patria kožné ochorenia, v etiológi korých významnú úlohu zohráva svetlo, predovšetkým slnečné žiarenie. Patrí k nim solárna urtikária, solárna dermatitída, fototoxické a fotoalergické ochorenia. Fototoxické reakcie tvoria až 95 % všetkých fotosenzitívnych reakcií. V prípade fototoxických a fotolaergických reakcií dôležitú úlohu zohrávajú látky aplikované na kožu lokálne alebo celkovo používané liečivá a rôzne rastlinné extrakty.

Kľúčové slová: fotosenzitivita, fototoxicita, fotoalergia

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Solar allergy – photodermatosis

Some of the most common types of sun allergies are skin diseases initiated by solar UV radiation. Sun allergies include: solar urticaria, solar dermatitis, phototoxic and photoallergic diseases. Phototoxic reactions account for 95 % of all cases of photosensitivity. Phototoxic and photoallergic reactions occur as a result of substance locally applied to the skin, or globally used drugs, and various plant extracts.

Keywords: photosensitivity, phototoxicity, photoallergy