Dermatológia pre prax 1/2007

SKRYTÉ A NEOČEKÁVANÉ ALERGENY V KOSMETICKÝCH PŘÍPRAVCÍCH

MUDr. Alena Machovcová, MBA

Kontaktní přecitlivělost na kosmetické přípravky je vyvolána dlouhodobým a opakovaným používáním kosmetických přípravků. Může být vyvolána účinnou látkou i látkami pomocnými, které však mají nízký senzibilizační potenciál. Kosmetický průmysl je dynamickým lukrativním a bouřlivě se rozvíjejícím průmyslem, kde se vyvíjejí a hledají stále nové látky a chemikálie. Díky masivnímu používání se objevují nové alergeny. Cílem článku je upozornit na některé nově popsané alergeny kosmetických přípravků a krášlicích procedur.

Kľúčové slová: kosmetické prostředky, konzervační látky, složky vonných substancí, pseudotetováž.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

THE UNDETECTED AND UNEXPECTED ALLERGENS IN COSMETICS

Cosmetic contact hypersensitivity is commonly seen in patients after long-lasting and repeated application of cosmetics. It may be caused by active ingredients but also by other ingredients with low sensitisation capacity. The cosmetic business is a dynamic, lucrative and fastmoving industry in which new chemicals are developed. New allergens are always being produced. The aim of article was to give notice about some of the new cosmetic allergens.

Keywords: cosmetic, preservatives, fragrance ingredients, pseudotattooing.