Dermatológia pre prax 4/2017

Sinekatechíny

MUDr. Martina Part, PhD.

Sinekatechíny, výťažky z rastliny Camellia sinensis (čajovníka čínskeho), nachádzajú svoje uplatnenie v liečbe condylomata acuminata. Sinekatechíny v masti predstavujú prvý prírodný lokálny terapeutický prostriedok v liečbe externých anogenitálnych bradavíc, ktorý bol zahrnutý do Európskych odporúčaní liečby. Hlavným komponentom, ktorého účinok sa využíva, sú polyfenoly (katechínepikatechíny, epigalokatechíny, epikatechíngaláty, epigalokatechíngaláty). Účinnok lokálne aplikovaných sinekatechínov je zabezpečený cez ich protizápalové, antioxidačné, antivírusové a imunostimulačné účinky. Liečba sinekatechínmi vykazuje nižšie percento recidív v porovnaní s inými lokálnymi terapeutikami. Môže sa použiť v monoterapii, ako súčasť kombinovanej liečby alebo ako adjuvantná liečba po ablačných zákrokoch.

Kľúčové slová: sinekatechíny, HPV, Camellia sinensis, condylomata acuminata, genitálne bradavice

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Sinecatechins

Sinekatechins, extracts from the Camellia sinensis (Chinese tea), find their use in the treatment of condylomata acuminata. Sinecatechin ointment is the first botanical therapeutic agent approved for the therapy of anogenital warts, which has been included in to the European guideline for the management of anogenital warts. Its efficacy is mediated through its polyphenols (catechinepicatechins, epigalocathechins, epicatechigallates, epigallocatchingalats) and reveals anti-inflammatory, antioxidant, antiviral and immunostimulatory effects. Recurrence rate after treatment is lower than in different types of topical therapy. It can be used as a monotherapy, combined therapy or as an adjuvant treatment after ablative procedures.

Keywords: sinecatechins, HPV, Camellia sinensis, condylomata acuminata, genital warts