Dermatológia pre prax 2/2010

Recidivujúce afty a Behcetova choroba

MUDr. Tímea Kosztyuová

Rekurentná aftózna stomatitída (RAS) je častým ochorením nejasnej etiopatogenézy, pre ktoré existuje len symptomatická terapia. Diagnóza je založená na klinickom obraze. Spúšťačmi ochorenia môžu byť rôzne faktory ako trauma, diéta a stres. Je potrebné poučiť pacienta, že RAS nie je podmienená infekčne, ako sa často myslí, a že nie je spôsobená vírusom infekcie herpes simplex (1).

Kľúčové slová: aftózna stomatitída, klinické typy, liečba, morbus Behcet

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Reccurent aphthous stomatitis and Behcet disease

RAS is a common oral disorder of uncertain etiopathogenesis for which is available only symptomatic therapy. Diagnosis, therefore, is made on clinical grounds alone. Several factors – such as trauma, diet and stress are known to trigger the disease. It is essential to educate the patient that RAS is not a contagious condition, as often is thought, and that the herpes simplex virus does not cause it.

Keywords: aphthous stomatitis, clinical types, therapy, morbus Behcet