Dermatológia pre prax 3/2011

Quo vadis v antimykotické léčbě gynekologických obtíží na začátku třetího tisíciletí ?

doc. RNDr. Vladimír Buchta, CSc., PharmDr. Petr Jílek, CSc., doc. MUDr. Jiří Špaček, Ph.D., MUDr. Jan Kestřánek, MUDr. Vojtěch Matula

Zatímco u akutní ataky vulvovaginální kandidózy je vysoce efektivní jednorázová antimykotická léčba, u chronického vulvovaginálního diskomfortu kvasinkového původu mívá aplikace antimykotik pouze přechodný účinek. Z dlouhodobého hlediska je u chronických stavů výhodné spíše ovlivňovat kvalitu poševního prostředí a k dispozici máme celou řadu prostředků. Pochva a zevní genitál jsou silně estrogendependentní oblastí a nabízí se tak i možnost hormonální intervence.

Kľúčové slová: vulvovaginální kandidóza, chronický vulvovaginální discomfort, Candida albicans, terapie

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Quo Vadis in the antifungal treatment of gynecological problems at the beginning of the third millennium ?

While acute episodes of vulvovaginal candidiasis is a highly efficient single antifungal therapy for chronic vulvovaginal discomfort yeast origin tends to have only a temporary application of antifungal effect. In the long term, chronic conditions more favorable to influence the quality of the vaginal environment, and there we have many resources. Vagina and external genitalia are strongly estrogen areas and thus offers the possibility of hormonal interventions.

Keywords: vulvovaginal candidiasis, chronic vulvovaginal discomfort, Candida albicans, therapy