Dermatológia pre prax 1/2011

Psychosociálne aspekty atopického ekzému u detí

PhDr. Iveta Ondriová, PhD., PhDr. Anna Hudáková, PhD.

Atopický ekzém je silne svrbivé, chronické alebo chronicky recidivujúce zápalové ochorenie kože. Exacerbácia je typická pre jar a jeseň, v lete, naopak, dochádza k zmierneniu až vymiznutiu kožných zmien. Chronické ochorenie má negatívny dopad na sociálne vzťahy a utváranie identity dieťaťa.

Kľúčové slová: atopický ekzém, dieťa, správanie, psychosociálne aspekty

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Psychosocial aspects of atopic eczema in children

Eczema atopicum is a highly pruritic, chronic or chronically relapsing inflammatory skin disease. Exacerbation is typical for spring and autumn, in summer, on the contrary, there is mitigation and resolution of skin lesions. Chronic disease has a negative impact on social relations and identity formation of the child.

Keywords: eczema atopicum, child, behavior, social, psychosocial aspects