Dermatológia pre prax 4/2012

Psoriáza – základní charakteristika častého onemocnění

MUDr. Martin Tichý, Ph.D.

Psoriáza je chronická zánětlivá kožní choroba projevující se tvorbou červených plastických, ostře ohraničených ložisek s nánosem stříbřitých šupin. Článek shrnuje možnosti léčby pacienta, tedy především lokální terapii, fototerapii a celkovou léčbu. Dále je navržen způsob edukace pacienta zdravotnickým personálem.

Kľúčové slová: psoriáza, edukace, fototerapie, lokální terapie, biologika.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Psoriasis – basic characteristics of frequent illness

Psoriasis is a chronic inflammatory skin condition manifested by the development of red, sharply demarcated plaques covered with silvery scales. The paper summarizes the treatment options of the patient, i.e. particularly local therapy, phototherapy and systemic therapy. Furthermore, a method of patient education by health care professionals is proposed.

Keywords: psoriasis, education, phototherapy, local therapy, biologics.