Dermatológia pre prax 2/2008

Psoriáza – etiopatogenéza, klinický obraz a súčasné možnosti terapie

prof. MUDr. Mária Šimaljaková, PhD.

Psoriáza je chronické zápalové ochorenie s vrodenou predispozíciou s multifaktoriálnymi rysmi postihujúce 2 – 4 % kaukazskej populácie.Vyskytuje sa v chronickej ložiskovej forme alebo ako akútne exantematické ochorenie. Etiopatogenéza psoriázy ešte nie je úplne jasná. Lokálna liečba by mala byť použitá na mierne formy psoriázy, kým systémové prípravky by mali byť indikované u pacientov so strednou až závažnou formou ložiskovej psoriázy.

Kľúčové slová: psoriáza, etiopatogenéza, klinika, liečba.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

PSORIASIS – ETHIOPATHOGENESIS, CLINICAL PICTURE AND CURRENT TREATMENT OPTIONS

Psoriasis is a common chronic inflammatory skin disorder with predisposition inherited as a multifactorial trait affecting approximately 2 – 4 % Caucasian. Psoriasis may present as chronic plaque form or acute exanthematic disease. Etiopathogenesis of psoriasis is not clear. Topical therapy is used in treating mild psoriasis while systemic agents are usually required in patients affected by moderate to severe plaque type psoriasis.

Keywords: psoriasis, etiopathogenesis, clinic, treatment.