Dermatológia pre prax 3/2012

Psoriáza – čo sa skrýva pod povrchom? Správa zo satelitného sympózia Janssen

MUDr. Slavomír Urbanček, PhD.

V rámci nabitého programu 8. kongresu českých a slovenských dermatovenerológov v Bratislave sa v kongresovej sále hotela Gate One uskutočnilo 15. júna 2012 satelitné sympózium spoločnosti Janssen venované biologickej liečbe psoriázy a psoriatickej artritídy.

Kľúčové slová: psoriáza, psoriatická artritída, anti-TNF preparáty, adherencia k biologickej liečbe, ustekinumab, register biologickej liečby psoriázy v Českej republike – BIOREP.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Psoriasis – what is hidden beneath surface? Report from the satellite symposium Janssen

Janssen held satellite symposium dedicated to biological treatment of psoriasis and psoriatic arthritis incorporated in the packed agenda of the 8th Congress of Czech and Slovak dermatovenerology in Bratislava in the Congress Hall Hotel Gate One on 15 June 2012.

Keywords: psoriasis, psoriatic arthritis, anti-TNF medication, adherence to biological treatment, ustekinumab, register of biological treatment of psoriasis in the Czech Republic – BIOREP.