Dermatológia pre prax 3/2009

Psoriáza a tetovanie – sebarealizácia alebo sebapoškodenie?

MUDr. Ján Lidaj, MUDr. Alena Masarovičová, MUDr. Tatjana Lidajová

Módne vplyvy a snaha po sebarealizácii lákajú na tetovanie aj pacientov s chronickými kožnými ochoreniami. Okrem komplikácii, ktoré sa pri tetovaní môžu vyskytnúť aj na zdravej koži, prichádza pri psoriáze do úvahy najmä izomorfný Köbnerov fenomén. Uvedená je aj kazuistika pacienta so psoriázou v mieste tetovania.

Kľúčové slová: psoriáza, tetovanie, vplyv na kožu

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Psoriasis and tattooing - self-realization or self-harming?

Fashion impacts and efforts to self-realization attract for the tattoos also patients with chronic skin diseases. In addition to complications that may occur in tattoos on the healthy skin in psoriasis comes into consideration especially Koebner isomorphic phenomenon. The case report patient with psoriasis in the tattoos is described.

Keywords: psoriasis, tattoo, affect the skin