Dermatológia pre prax 1/2012

Psoriáza a možnosti kúpeľnej liečby

MUDr. Ján Lidaj, MUDr. Alena Masarovičová

Možnosti liečby psoriázy sú v súčasnosti oproti minulosti obrovské. Moderná liečba psoriázy využíva širokú paletu miestnych i celkových liekov, fototerapie a ich kombinácií. Jednou z možností je aj balneoterapia, ktorá patrí k najstarším spôsobom liečby kožných ochorení. Je známa už z antických čias. Zvlášť síra a sírovodík boli a stále sú vyhľadávané pre svoj priaznivý vplyv na kožu i kĺby. Komplexná kúpeľná liečba dnes v sebe zahŕňa účinky lokálnej liečby, hydroterapie, imunologický efekt balneoterapie, účinky fototerapie a fyzikálnej liečby. Na aplikáciu slúžia prírodné liečebné kúpele s priaznivým klimatickým prostredím.

Kľúčové slová: psoriáza, balneoterapia, sírovodík.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Psoriasis and options of balneotherapy

There are many therapeutic modalities available for psoriasis today. Modern therapy of psoriasis includes variety topical and systemic agents, phototherapy and their combinations. Balneotherapy is one of the oldest therapeutic modalities of skin diseases and had been known from the antique age. Especially sulfur and hydrogen sulfide were and still are famous for their therapeutic effects on skin and joints. Complex spa treatment is combinations of topical agents, hydrotherapy, immunological effects of balneotherapy, phototherapy and physical therapy. Natural health spas with beneficial climatic conditions are suitable for application of complex spa treatment.

Keywords: psoriasis, balneotherapy, hydrogen sulfide.