Dermatológia pre prax 1/2018

Príprava pacienta na dermatochirurgický zákrok, základy jednoduchých dermatochirurgických postupov

MUDr. Tomáš Kopal

Jednoduché dermatochirurgické zákroky sú tradičnou a v krajinách EÚ bežnou súčasťou dennej praxe dermatológa. Ide o jednoduché, krátko trvajúce zákroky potrebné najmä pri flexibilnej a dobre časovanej diagnostike kožných ochorenía útvarov. Alternatívne ich možno využiť aj na terapeutické účely. V rukách skúseného dermatológa, ktorý vie klinicky dobre posúdiť nález, ide o veľmi účinný nástroj. Ovládanie pár jednoduchých chirurgických techník posúva činnosť dermatológa na vyššiu úroveň.

Kľúčové slová: dermatochirurgia, príprava pacienta, žiletková excízia, priebojníková excízia

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Preparation for dermatosurgery, basics of simply dermatosurgery procedures

Dermatologic surgery is traditional and in most of the european countries also part of common daily dermatologic practice. The procedures are mostly simple, of short duration and are necessary for flexible and properly time-scheduled diagnosing of skin diseases and tumors. Alternatively, one can use them for therapeutic goals too. In hands of skilled dermatologist, who can properly evaluate the skin finding, they ale a powerful tool. Dominating a few basic surgical skills greatly improves dermatologist´s abilities.

Keywords: dermatologic surgery, patient preparation, shave excision, punch biopsy