Dermatológia pre prax 4/2020

Primárne jazviace alopécie

MUDr. Alexandra Viestová

Jazviace alopécie sú heterogénnou skupinou ochorení, pre ktoré je typická ireverzibilná deštrukcia kmeňových buniek vlasového folikulu s následným jazvovatením. Pri primárnych jazviacich alopéciách dochádza k priamej deštrukcii epitelu vlasového folikulu zápalom. Cieľom článku je priniesť prehľad jednotlivých druhov primárnych jazviacich alopécií.

Kľúčové slová: jazviaca alopécia, primárna jazviaca alopécia, strata vlasov, ireverzibilná, liečba jazviacich alopécií

stiahnuť celý článok v pdf

Primary cicatricial alopecia

Cicatricial alopecia is heterogeneous group of disorders that lead to irreversible destruction of hair follicles followed by cicatrisation. In primary cicatricial alopecia, the hair follicle is destroyed by direct inflammatory destruction of hair follicle. The aim of this article is to provide an overview of different types of primary cicatricial alopecia.

Keywords: cicatricial alopecia, primary cicatricial alopecia, hair loss, irreversible, therapy of cicatricial alopecia